Visclub De Egmonden

Wijziging algemene regels

De algemene jaarvergadering is op DONDERDAG 30 MAART aanvang rond 20.00 uur in het dorpshuis op de Hanswijk. Tevens de prijsuitreiking van het seizoen 2022. Uw aanwezigheid word zeer op prijs gesteld. Het indienen van suggesties of veranderingen kunnen voor aanvang worden ingediend. Het onderstaande reglement is op bepaalde punten veranderd, houd er rekening mee voor het komende visseizoen. Het Bestuur.

REGLEMENT VISCLUB DE EGMONDEN

WITVIS —Bij de witviswedstrijden wordt met één hengel gevist. Een leefnet is verplicht. Voor aas wordt gezorgd. Telling: aantal of gewicht. Ondanks dat brasem onder de witvis valt telt die niet mee omdat er een aparte brasemwedstrijd is.

BRASEM—Bij de brasemwedstrijden vist men met één hengel. Een schepnet is verplicht. Zelf voor aas zorgen.  Telling: aantal. De vis wordt na het meten en wegen gelijk teruggezet.

KARPER/ZEELT/PALING—Bij het vissen op karper/zeelt/paling mag men kiezen voor een of twee hengels. Een schepnet is verplicht. Zelf voor aas zorgen. Na het meten en wegen wordt de vis gelijk teruggezet. De vangst van een paling wordt beloond met een cadeaubon van 15 euro. (max. 1 p.p.) Een derde hengel is toegestaan voor andere vissoorten. Een leefnet is verplicht. Zelf voor aas zorgen. Telling: Eerst karper/zeelt/paling. Vervolgens bijvangst: eerst soort en dan aantal. Witvis en voorn telt als een soort. Bij gelijke stand telt het totale gewicht. Bij deze wedstrijd krijgt men alleen strafpunten bij niet aanwezig zijn.

BAARS—Bij de baarswedstrijd wordt er na één uur (van de tweeëneenhalf) gestopt om de tot dan gevangen vis te tellen en weer terug te plaatsen. Na het eindsignaal , wordt het restant geteld (en teruggeplaatst) voor de eindscore. Leef emmer verplicht.  Zelf voor aas zorgen.

Combiwedstrijd—-Bij de combiwedstrijd wordt er gevist met één hengel. Leefnet verplicht. Voor aas wordt gezorgd. Telling: gewicht plus 20 gram per gevangen vis. Ook bij deze wedstrijd wordt de brasem niet mee gerekend.

KANJERKONING —De kanjerkoning, telt mee bij het vissen op alle vissoorten. Telling: eerst gewicht. Is dat gelijk, dan telt het aantal centimeters.

ALGEMENE REGELS—Maximaal 15 minuten voor aanvang mag er gevoerd worden en het leefnet in het water gehangen worden.

In de grote vijver mag gevist worden tot aan de boom aan de zuidzijde, dus niet meer bij het bruggetje naar de woonwijk, wel bij het overloopje.

De wedstrijdpunten zijn als volgt; winnaar 1 punt, tweede 2 punten, derde 3 punten, enzv. Geen vis gevangen 1 strafpunt, niet aanwezig 3 strafpunten. Voorbeeld; aanwezig 5 vissers, 3 met vangst dus word de telling, winnaar 1 punt, 2e 2 punten, 3e 3 punten, 4e 5 punten, 5e 5 punten. Niet aanwezig 5 plus 3 strafpunten. Aan het einde van de competitie worden de twee slechtste geviste wedstrijden  eraf gehaald. Winnaar is degene met de minste punten. Wordt er van de bovenstaande regels afgeweken volgt automatisch diskwalificatie. Het Bestuur. 

Reacties zijn gesloten.