Visclub De Egmonden

uitslag vergadering

Kleine update van de afgelopen vergadering. Aanwezig 11 man, veel te weinig natuurlijk.

Uitslag van het afgelopen seizoen was 1e Rob Gravemaker, 2e Jack Koopman, gedeeld

3e Wil Verboom, Peter v/d Woude en Theo Minneboo. Kwam ter sprake doorgaan of stoppen.

Gelukkig stonden er een paar leden op om iets tot zich te nemen. Rob Gravemaker gaat samen

met Niels Terluin de wedstrijden invullen en de stand bijhouden. Dik Houtenbos zal de

verloting doen bij de wedstrijd tegen Nacht/Ontij. Secretaris en penningmeester blijft Kees Glas.

Marcel d Waard blijft voorzitter. Hulde voor deze mensen. De dames/kinderwedstrijd komt

te vervallen. Heel veel werk om het te organiseren en om dat de opkomst zo laag is dit besloten.

Zodra de wedstrijden bekent zijn zullen de vergunningen samen met het wedstrijd formulier

worden rondgebracht. Alle een heel goed visseizoen gewenst.

Reacties zijn gesloten.